สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11301,2309,2310,11296,11948,11293,11943,11944,11297,11304,11950,11951,11164,11949,11299,3091,11945,11300 Array ( [0] => 11301 [1] => 2309 [2] => 2310 [3] => 11296 [4] => 11948 [5] => 11293 [6] => 11943 [7] => 11944 [8] => 11297 [9] => 11304 [10] => 11950 [11] => 11951 [12] => 11164 [13] => 11949 [14] => 11299 [15] => 3091 [16] => 11945 [17] => 11300 )