สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11295,11163,15616,11944,11296,11303,9616,2307,11948,11301,11294,11299,11952,3091,14356,2309,224,11164 Array ( [0] => 11295 [1] => 11163 [2] => 15616 [3] => 11944 [4] => 11296 [5] => 11303 [6] => 9616 [7] => 2307 [8] => 11948 [9] => 11301 [10] => 11294 [11] => 11299 [12] => 11952 [13] => 3091 [14] => 14356 [15] => 2309 [16] => 224 [17] => 11164 )