สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11296,11291,11944,18184,11943,15611,11290,11302,3091,2307,21835,11304,11163,11950,11952,11299,2309,11293 Array ( [0] => 11296 [1] => 11291 [2] => 11944 [3] => 18184 [4] => 11943 [5] => 15611 [6] => 11290 [7] => 11302 [8] => 3091 [9] => 2307 [10] => 21835 [11] => 11304 [12] => 11163 [13] => 11950 [14] => 11952 [15] => 11299 [16] => 2309 [17] => 11293 )