สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21835,11290,3091,11291,14356,11302,11944,11293,224,2307,11296,11943,2310,11297,11299,11292,11951,11946 Array ( [0] => 21835 [1] => 11290 [2] => 3091 [3] => 11291 [4] => 14356 [5] => 11302 [6] => 11944 [7] => 11293 [8] => 224 [9] => 2307 [10] => 11296 [11] => 11943 [12] => 2310 [13] => 11297 [14] => 11299 [15] => 11292 [16] => 11951 [17] => 11946 )