สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11948,18184,11298,14356,11297,11302,11294,11943,11299,15611,2310,11164,11949,11950,11291,11304,11952,11300 Array ( [0] => 11948 [1] => 18184 [2] => 11298 [3] => 14356 [4] => 11297 [5] => 11302 [6] => 11294 [7] => 11943 [8] => 11299 [9] => 15611 [10] => 2310 [11] => 11164 [12] => 11949 [13] => 11950 [14] => 11291 [15] => 11304 [16] => 11952 [17] => 11300 )