สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11943,2310,11295,11948,18184,14356,11944,11298,2309,11302,11951,11950,11949,11303,11297,11952,11946,224 Array ( [0] => 11943 [1] => 2310 [2] => 11295 [3] => 11948 [4] => 18184 [5] => 14356 [6] => 11944 [7] => 11298 [8] => 2309 [9] => 11302 [10] => 11951 [11] => 11950 [12] => 11949 [13] => 11303 [14] => 11297 [15] => 11952 [16] => 11946 [17] => 224 )