สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11943,11296,11952,11292,18184,11951,11946,2309,11297,11944,11298,11291,11302,11301,11948,11290,3091,15611 Array ( [0] => 11943 [1] => 11296 [2] => 11952 [3] => 11292 [4] => 18184 [5] => 11951 [6] => 11946 [7] => 2309 [8] => 11297 [9] => 11944 [10] => 11298 [11] => 11291 [12] => 11302 [13] => 11301 [14] => 11948 [15] => 11290 [16] => 3091 [17] => 15611 )