สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11952,11946,2309,11948,11943,11290,21835,14356,2307,11164,11944,11163,9616,11949,11301,11303,11304,11162 Array ( [0] => 11952 [1] => 11946 [2] => 2309 [3] => 11948 [4] => 11943 [5] => 11290 [6] => 21835 [7] => 14356 [8] => 2307 [9] => 11164 [10] => 11944 [11] => 11163 [12] => 9616 [13] => 11949 [14] => 11301 [15] => 11303 [16] => 11304 [17] => 11162 )