สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11946,2307,224,11164,11296,2308,11951,11290,3091,15616,15611,11950,11293,11952,11304,11298,18184,11302 Array ( [0] => 11946 [1] => 2307 [2] => 224 [3] => 11164 [4] => 11296 [5] => 2308 [6] => 11951 [7] => 11290 [8] => 3091 [9] => 15616 [10] => 15611 [11] => 11950 [12] => 11293 [13] => 11952 [14] => 11304 [15] => 11298 [16] => 18184 [17] => 11302 )