สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2307,11304,11300,14356,11293,224,11162,11301,11291,2309,11303,21835,11297,11946,2310,11943,11299,18184 Array ( [0] => 2307 [1] => 11304 [2] => 11300 [3] => 14356 [4] => 11293 [5] => 224 [6] => 11162 [7] => 11301 [8] => 11291 [9] => 2309 [10] => 11303 [11] => 21835 [12] => 11297 [13] => 11946 [14] => 2310 [15] => 11943 [16] => 11299 [17] => 18184 )