สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18184,11303,11162,11296,11292,11302,11290,11946,2310,11301,15611,11948,11299,11291,15616,9616,224,11951 Array ( [0] => 18184 [1] => 11303 [2] => 11162 [3] => 11296 [4] => 11292 [5] => 11302 [6] => 11290 [7] => 11946 [8] => 2310 [9] => 11301 [10] => 15611 [11] => 11948 [12] => 11299 [13] => 11291 [14] => 15616 [15] => 9616 [16] => 224 [17] => 11951 )