มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11946' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11299,11293,18184,11303,224,15611,11945,11302,11943,2308,11300,11944,9616,11951,11950,11162,2309,11295 Array ( [0] => 11299 [1] => 11293 [2] => 18184 [3] => 11303 [4] => 224 [5] => 15611 [6] => 11945 [7] => 11302 [8] => 11943 [9] => 2308 [10] => 11300 [11] => 11944 [12] => 9616 [13] => 11951 [14] => 11950 [15] => 11162 [16] => 2309 [17] => 11295 )