มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11944' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11291,11947,9616,3091,11303,11297,11301,11950,11162,11951,2308,11294,11295,11293,18184,11299,11298,15616 Array ( [0] => 11291 [1] => 11947 [2] => 9616 [3] => 3091 [4] => 11303 [5] => 11297 [6] => 11301 [7] => 11950 [8] => 11162 [9] => 11951 [10] => 2308 [11] => 11294 [12] => 11295 [13] => 11293 [14] => 18184 [15] => 11299 [16] => 11298 [17] => 15616 )