มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11944' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11952,11162,11947,9616,11303,224,11299,11304,18184,11951,11293,11164,3091,11949,11300,14356,11297,11948 Array ( [0] => 11952 [1] => 11162 [2] => 11947 [3] => 9616 [4] => 11303 [5] => 224 [6] => 11299 [7] => 11304 [8] => 18184 [9] => 11951 [10] => 11293 [11] => 11164 [12] => 3091 [13] => 11949 [14] => 11300 [15] => 14356 [16] => 11297 [17] => 11948 )