มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11944' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11293,11291,11949,11295,11164,11950,11943,2309,11945,11303,11952,21835,224,15611,11290,11162,14356,11299 Array ( [0] => 11293 [1] => 11291 [2] => 11949 [3] => 11295 [4] => 11164 [5] => 11950 [6] => 11943 [7] => 2309 [8] => 11945 [9] => 11303 [10] => 11952 [11] => 21835 [12] => 224 [13] => 15611 [14] => 11290 [15] => 11162 [16] => 14356 [17] => 11299 )