สินค้าหมด

2,750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11921' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2381,4696,6314,12979,23117,22187,8284,17494,20924,6796,21231,12476,22071,6408,2090,6869,9307,22095 Array ( [0] => 2381 [1] => 4696 [2] => 6314 [3] => 12979 [4] => 23117 [5] => 22187 [6] => 8284 [7] => 17494 [8] => 20924 [9] => 6796 [10] => 21231 [11] => 12476 [12] => 22071 [13] => 6408 [14] => 2090 [15] => 6869 [16] => 9307 [17] => 22095 )