สินค้าหมด

2,750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11921' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8982,24065,15387,3222,20306,1745,14566,6578,10862,17647,8105,18425,23856,21339,4274,19727,1338,2887 Array ( [0] => 8982 [1] => 24065 [2] => 15387 [3] => 3222 [4] => 20306 [5] => 1745 [6] => 14566 [7] => 6578 [8] => 10862 [9] => 17647 [10] => 8105 [11] => 18425 [12] => 23856 [13] => 21339 [14] => 4274 [15] => 19727 [16] => 1338 [17] => 2887 )