สินค้าหมด

900 BAHT

Size: H 200mm
Material: polyester, resin
Made in China

q select pid from dex_product where pid<>'11905' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19028,11102,17263,10900,10538,11071,14539,19016,9763,19639,10808,19669,16288,17260,17256,20164,19018,10537 Array ( [0] => 19028 [1] => 11102 [2] => 17263 [3] => 10900 [4] => 10538 [5] => 11071 [6] => 14539 [7] => 19016 [8] => 9763 [9] => 19639 [10] => 10808 [11] => 19669 [12] => 16288 [13] => 17260 [14] => 17256 [15] => 20164 [16] => 19018 [17] => 10537 )