สินค้าหมด

900 BAHT

Size: H 200mm
Material: polyester, resin
Made in China

q select pid from dex_product where pid<>'11905' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11145,20164,21580,4229,10819,21840,19317,19639,11902,17263,16029,11430,17763,10812,9147,19669,17267,19014 Array ( [0] => 11145 [1] => 20164 [2] => 21580 [3] => 4229 [4] => 10819 [5] => 21840 [6] => 19317 [7] => 19639 [8] => 11902 [9] => 17263 [10] => 16029 [11] => 11430 [12] => 17763 [13] => 10812 [14] => 9147 [15] => 19669 [16] => 17267 [17] => 19014 )