สินค้าหมด

700 BAHT
900 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1190' and ( pcharacter='99' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11421,19972,9206,10306,10308,10305,9221,11422,22229,10312,13637,9219,3080,6734,22228,10304,9218,19973 Array ( [0] => 11421 [1] => 19972 [2] => 9206 [3] => 10306 [4] => 10308 [5] => 10305 [6] => 9221 [7] => 11422 [8] => 22229 [9] => 10312 [10] => 13637 [11] => 9219 [12] => 3080 [13] => 6734 [14] => 22228 [15] => 10304 [16] => 9218 [17] => 19973 )