สินค้าหมด

750 BAHT
1250 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'1184' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10023,15588,3955,9268,14751,12039,12998,4260,13004,4128,5059,1169,775,770,9521,1167,3956,4329 Array ( [0] => 10023 [1] => 15588 [2] => 3955 [3] => 9268 [4] => 14751 [5] => 12039 [6] => 12998 [7] => 4260 [8] => 13004 [9] => 4128 [10] => 5059 [11] => 1169 [12] => 775 [13] => 770 [14] => 9521 [15] => 1167 [16] => 3956 [17] => 4329 )