สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1184' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1159,768,1947,20900,3957,5059,4248,4252,4256,4126,15588,4258,3064,10068,1160,4254,5040,11714 Array ( [0] => 1159 [1] => 768 [2] => 1947 [3] => 20900 [4] => 3957 [5] => 5059 [6] => 4248 [7] => 4252 [8] => 4256 [9] => 4126 [10] => 15588 [11] => 4258 [12] => 3064 [13] => 10068 [14] => 1160 [15] => 4254 [16] => 5040 [17] => 11714 )