มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1183' and ( pcharacter='146' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6890,4263,6847,4282,5883,10803,6186,9172,3085,11307,9280,4281,3397,5042,9279,5999,4088,4243 Array ( [0] => 6890 [1] => 4263 [2] => 6847 [3] => 4282 [4] => 5883 [5] => 10803 [6] => 6186 [7] => 9172 [8] => 3085 [9] => 11307 [10] => 9280 [11] => 4281 [12] => 3397 [13] => 5042 [14] => 9279 [15] => 5999 [16] => 4088 [17] => 4243 )