สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1183' and ( pcharacter='146' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3085,1949,9279,1149,9171,6847,3585,5042,3396,3408,4264,3410,4263,6890,5883,6186,10736,1182 Array ( [0] => 3085 [1] => 1949 [2] => 9279 [3] => 1149 [4] => 9171 [5] => 6847 [6] => 3585 [7] => 5042 [8] => 3396 [9] => 3408 [10] => 4264 [11] => 3410 [12] => 4263 [13] => 6890 [14] => 5883 [15] => 6186 [16] => 10736 [17] => 1182 )