สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1183' and ( pcharacter='146' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3585,3408,5998,6186,9280,6890,3396,5883,10803,9278,4265,4263,9172,9171,5046,3410,3409,4282 Array ( [0] => 3585 [1] => 3408 [2] => 5998 [3] => 6186 [4] => 9280 [5] => 6890 [6] => 3396 [7] => 5883 [8] => 10803 [9] => 9278 [10] => 4265 [11] => 4263 [12] => 9172 [13] => 9171 [14] => 5046 [15] => 3410 [16] => 3409 [17] => 4282 )