สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1182' and ( pcharacter='146' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8306,6847,3085,1149,11309,5046,11308,5042,3585,9278,5999,11307,6186,3408,4265,9171,1949,5998 Array ( [0] => 8306 [1] => 6847 [2] => 3085 [3] => 1149 [4] => 11309 [5] => 5046 [6] => 11308 [7] => 5042 [8] => 3585 [9] => 9278 [10] => 5999 [11] => 11307 [12] => 6186 [13] => 3408 [14] => 4265 [15] => 9171 [16] => 1949 [17] => 5998 )