มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5064,7063,1053,22869,813,21560,4999,5198,3070,5856,1617,5828,6748,4805,3860,10327,12226,3069 Array ( [0] => 5064 [1] => 7063 [2] => 1053 [3] => 22869 [4] => 813 [5] => 21560 [6] => 4999 [7] => 5198 [8] => 3070 [9] => 5856 [10] => 1617 [11] => 5828 [12] => 6748 [13] => 4805 [14] => 3860 [15] => 10327 [16] => 12226 [17] => 3069 )