มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5828,814,22869,5052,4573,3924,21559,5064,3937,10005,7063,4807,7792,6972,13052,12773,21557,809 Array ( [0] => 5828 [1] => 814 [2] => 22869 [3] => 5052 [4] => 4573 [5] => 3924 [6] => 21559 [7] => 5064 [8] => 3937 [9] => 10005 [10] => 7063 [11] => 4807 [12] => 7792 [13] => 6972 [14] => 13052 [15] => 12773 [16] => 21557 [17] => 809 )