มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12773,4814,1056,5063,3071,7063,22868,5064,12053,4805,816,6748,1055,10327,815,817,10005,813 Array ( [0] => 12773 [1] => 4814 [2] => 1056 [3] => 5063 [4] => 3071 [5] => 7063 [6] => 22868 [7] => 5064 [8] => 12053 [9] => 4805 [10] => 816 [11] => 6748 [12] => 1055 [13] => 10327 [14] => 815 [15] => 817 [16] => 10005 [17] => 813 )