มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22868,4998,4811,813,4814,809,4806,22869,4339,810,3068,4807,9828,12226,12053,22230,13052,5827 Array ( [0] => 22868 [1] => 4998 [2] => 4811 [3] => 813 [4] => 4814 [5] => 809 [6] => 4806 [7] => 22869 [8] => 4339 [9] => 810 [10] => 3068 [11] => 4807 [12] => 9828 [13] => 12226 [14] => 12053 [15] => 22230 [16] => 13052 [17] => 5827 )