มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12889,3068,13052,4999,1056,22857,5052,4573,14161,4115,808,4820,6971,10005,7063,4997,4806,5063 Array ( [0] => 12889 [1] => 3068 [2] => 13052 [3] => 4999 [4] => 1056 [5] => 22857 [6] => 5052 [7] => 4573 [8] => 14161 [9] => 4115 [10] => 808 [11] => 4820 [12] => 6971 [13] => 10005 [14] => 7063 [15] => 4997 [16] => 4806 [17] => 5063 )