มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1617,3067,4807,1056,12889,22857,22869,4339,4091,3068,21560,4809,819,815,3924,1053,4573,13052 Array ( [0] => 1617 [1] => 3067 [2] => 4807 [3] => 1056 [4] => 12889 [5] => 22857 [6] => 22869 [7] => 4339 [8] => 4091 [9] => 3068 [10] => 21560 [11] => 4809 [12] => 819 [13] => 815 [14] => 3924 [15] => 1053 [16] => 4573 [17] => 13052 )