มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22868,22869,12773,1058,4104,809,5207,23362,21560,4115,6971,813,3937,819,4811,5856,814,4997 Array ( [0] => 22868 [1] => 22869 [2] => 12773 [3] => 1058 [4] => 4104 [5] => 809 [6] => 5207 [7] => 23362 [8] => 21560 [9] => 4115 [10] => 6971 [11] => 813 [12] => 3937 [13] => 819 [14] => 4811 [15] => 5856 [16] => 814 [17] => 4997 )