มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1056,3862,5064,12053,5828,10327,4807,6748,1053,21557,4996,808,4812,4814,809,1054,4806,3860 Array ( [0] => 1056 [1] => 3862 [2] => 5064 [3] => 12053 [4] => 5828 [5] => 10327 [6] => 4807 [7] => 6748 [8] => 1053 [9] => 21557 [10] => 4996 [11] => 808 [12] => 4812 [13] => 4814 [14] => 809 [15] => 1054 [16] => 4806 [17] => 3860 )