มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10327,21560,4807,10330,9828,13052,3068,1057,22868,6972,1058,22230,4820,21557,4809,5207,4996,5064 Array ( [0] => 10327 [1] => 21560 [2] => 4807 [3] => 10330 [4] => 9828 [5] => 13052 [6] => 3068 [7] => 1057 [8] => 22868 [9] => 6972 [10] => 1058 [11] => 22230 [12] => 4820 [13] => 21557 [14] => 4809 [15] => 5207 [16] => 4996 [17] => 5064 )