มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1058,4810,6748,809,4998,3068,5207,4811,4807,5064,816,3070,12053,4339,7792,3071,226,10327 Array ( [0] => 1058 [1] => 4810 [2] => 6748 [3] => 809 [4] => 4998 [5] => 3068 [6] => 5207 [7] => 4811 [8] => 4807 [9] => 5064 [10] => 816 [11] => 3070 [12] => 12053 [13] => 4339 [14] => 7792 [15] => 3071 [16] => 226 [17] => 10327 )