มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22869,4115,1054,7063,6971,3593,4999,4811,14161,12889,1057,3937,10330,6972,5064,4104,225,3069 Array ( [0] => 22869 [1] => 4115 [2] => 1054 [3] => 7063 [4] => 6971 [5] => 3593 [6] => 4999 [7] => 4811 [8] => 14161 [9] => 12889 [10] => 1057 [11] => 3937 [12] => 10330 [13] => 6972 [14] => 5064 [15] => 4104 [16] => 225 [17] => 3069 )