มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4809,3937,22857,5856,816,819,10430,22817,225,3069,4573,10005,1617,5064,5828,7063,810,5827 Array ( [0] => 4809 [1] => 3937 [2] => 22857 [3] => 5856 [4] => 816 [5] => 819 [6] => 10430 [7] => 22817 [8] => 225 [9] => 3069 [10] => 4573 [11] => 10005 [12] => 1617 [13] => 5064 [14] => 5828 [15] => 7063 [16] => 810 [17] => 5827 )