มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22868,4997,3937,816,226,1053,4809,6971,4998,3924,22857,9828,7792,4811,5064,6972,5063,3067 Array ( [0] => 22868 [1] => 4997 [2] => 3937 [3] => 816 [4] => 226 [5] => 1053 [6] => 4809 [7] => 6971 [8] => 4998 [9] => 3924 [10] => 22857 [11] => 9828 [12] => 7792 [13] => 4811 [14] => 5064 [15] => 6972 [16] => 5063 [17] => 3067 )