มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23362,12053,819,21559,5827,10005,4998,12773,1057,3937,22868,3593,4812,4104,10330,5052,4807,6748 Array ( [0] => 23362 [1] => 12053 [2] => 819 [3] => 21559 [4] => 5827 [5] => 10005 [6] => 4998 [7] => 12773 [8] => 1057 [9] => 3937 [10] => 22868 [11] => 3593 [12] => 4812 [13] => 4104 [14] => 10330 [15] => 5052 [16] => 4807 [17] => 6748 )