มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9828,1054,809,3593,12053,5827,12773,5064,4999,22868,7063,13052,4809,4814,4091,4104,4339,3071 Array ( [0] => 9828 [1] => 1054 [2] => 809 [3] => 3593 [4] => 12053 [5] => 5827 [6] => 12773 [7] => 5064 [8] => 4999 [9] => 22868 [10] => 7063 [11] => 13052 [12] => 4809 [13] => 4814 [14] => 4091 [15] => 4104 [16] => 4339 [17] => 3071 )