สินค้าหมด

750 BAHT
1250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4820,4998,4115,225,10327,809,5198,6748,813,1054,4814,814,1055,22817,7063,4812,1617,4805 Array ( [0] => 4820 [1] => 4998 [2] => 4115 [3] => 225 [4] => 10327 [5] => 809 [6] => 5198 [7] => 6748 [8] => 813 [9] => 1054 [10] => 4814 [11] => 814 [12] => 1055 [13] => 22817 [14] => 7063 [15] => 4812 [16] => 1617 [17] => 4805 )