มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10005,22230,4998,4814,810,815,3860,4811,4807,12889,10327,5064,5198,817,1055,4339,225,226 Array ( [0] => 10005 [1] => 22230 [2] => 4998 [3] => 4814 [4] => 810 [5] => 815 [6] => 3860 [7] => 4811 [8] => 4807 [9] => 12889 [10] => 10327 [11] => 5064 [12] => 5198 [13] => 817 [14] => 1055 [15] => 4339 [16] => 225 [17] => 226 )