สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4807,1054,6972,4104,5052,3067,4999,21557,3862,3937,3069,4814,810,21560,4115,10430,3070,4810 Array ( [0] => 4807 [1] => 1054 [2] => 6972 [3] => 4104 [4] => 5052 [5] => 3067 [6] => 4999 [7] => 21557 [8] => 3862 [9] => 3937 [10] => 3069 [11] => 4814 [12] => 810 [13] => 21560 [14] => 4115 [15] => 10430 [16] => 3070 [17] => 4810 )