สินค้าหมด

1,000 BAHT
1250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7792,4812,225,4997,817,5052,5827,3937,3069,10330,4996,4814,12053,22857,10327,808,813,816 Array ( [0] => 7792 [1] => 4812 [2] => 225 [3] => 4997 [4] => 817 [5] => 5052 [6] => 5827 [7] => 3937 [8] => 3069 [9] => 10330 [10] => 4996 [11] => 4814 [12] => 12053 [13] => 22857 [14] => 10327 [15] => 808 [16] => 813 [17] => 816 )