มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4573,12226,811,4999,3862,1058,3924,3860,1617,226,225,4997,12053,5052,3937,7792,4820,10005 Array ( [0] => 4573 [1] => 12226 [2] => 811 [3] => 4999 [4] => 3862 [5] => 1058 [6] => 3924 [7] => 3860 [8] => 1617 [9] => 226 [10] => 225 [11] => 4997 [12] => 12053 [13] => 5052 [14] => 3937 [15] => 7792 [16] => 4820 [17] => 10005 )