สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1181' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13052,4999,6972,5198,21560,5207,819,7063,3069,10327,4573,3924,4339,5052,4811,5827,1053,4803 Array ( [0] => 13052 [1] => 4999 [2] => 6972 [3] => 5198 [4] => 21560 [5] => 5207 [6] => 819 [7] => 7063 [8] => 3069 [9] => 10327 [10] => 4573 [11] => 3924 [12] => 4339 [13] => 5052 [14] => 4811 [15] => 5827 [16] => 1053 [17] => 4803 )