สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1180' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3861,3958,6286,3214,6004,4796,8568,11116,790,9672,791,1618,4801,17030,1616,9592,4793,4802 Array ( [0] => 3861 [1] => 3958 [2] => 6286 [3] => 3214 [4] => 6004 [5] => 4796 [6] => 8568 [7] => 11116 [8] => 790 [9] => 9672 [10] => 791 [11] => 1618 [12] => 4801 [13] => 17030 [14] => 1616 [15] => 9592 [16] => 4793 [17] => 4802 )