สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1180' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,794,9594,6004,786,4106,4331,3589,7477,8311,3926,6153,9593,7064,4261,5976,9107,7473,5017 Array ( [0] => 794 [1] => 9594 [2] => 6004 [3] => 786 [4] => 4106 [5] => 4331 [6] => 3589 [7] => 7477 [8] => 8311 [9] => 3926 [10] => 6153 [11] => 9593 [12] => 7064 [13] => 4261 [14] => 5976 [15] => 9107 [16] => 7473 [17] => 5017 )