สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1180' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9277,3926,1178,4793,10325,5976,4103,783,788,6153,787,4799,5826,4156,789,4792,10013,6978 Array ( [0] => 9277 [1] => 3926 [2] => 1178 [3] => 4793 [4] => 10325 [5] => 5976 [6] => 4103 [7] => 783 [8] => 788 [9] => 6153 [10] => 787 [11] => 4799 [12] => 5826 [13] => 4156 [14] => 789 [15] => 4792 [16] => 10013 [17] => 6978 )