สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1180' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7477,7064,6006,6286,3580,1616,10363,1171,12810,4106,4817,9277,10013,21752,4792,4800,11115,18498 Array ( [0] => 7477 [1] => 7064 [2] => 6006 [3] => 6286 [4] => 3580 [5] => 1616 [6] => 10363 [7] => 1171 [8] => 12810 [9] => 4106 [10] => 4817 [11] => 9277 [12] => 10013 [13] => 21752 [14] => 4792 [15] => 4800 [16] => 11115 [17] => 18498 )