มีสินค้า

750 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1179' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6978,10326,784,4792,9593,3214,7477,7224,1622,3467,4799,21961,21752,4863,3926,9094,5061,9595 Array ( [0] => 6978 [1] => 10326 [2] => 784 [3] => 4792 [4] => 9593 [5] => 3214 [6] => 7477 [7] => 7224 [8] => 1622 [9] => 3467 [10] => 4799 [11] => 21961 [12] => 21752 [13] => 4863 [14] => 3926 [15] => 9094 [16] => 5061 [17] => 9595 )