สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1179' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6004,18498,9595,9094,3214,9623,783,8311,9598,10017,9597,3871,5017,9630,4792,3610,4801,1619 Array ( [0] => 6004 [1] => 18498 [2] => 9595 [3] => 9094 [4] => 3214 [5] => 9623 [6] => 783 [7] => 8311 [8] => 9598 [9] => 10017 [10] => 9597 [11] => 3871 [12] => 5017 [13] => 9630 [14] => 4792 [15] => 3610 [16] => 4801 [17] => 1619 )