พรีออเดอร์

สินค้า Pre-Order หมวด CD จะปิดรับออเดอร์ทุกสิ้นเดือนที่สั่ง และได้สินค้าในเดือนถัดไป

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Features title song, coupling track, and drama audio. Newly illustrated cover artwork.