สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
1500 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1177' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8132,5968,14164,20855,9205,5885,1175,8137,3414,5714,7499,3575,20854,8603,11580,21829,5701,11140 Array ( [0] => 8132 [1] => 5968 [2] => 14164 [3] => 20855 [4] => 9205 [5] => 5885 [6] => 1175 [7] => 8137 [8] => 3414 [9] => 5714 [10] => 7499 [11] => 3575 [12] => 20854 [13] => 8603 [14] => 11580 [15] => 21829 [16] => 5701 [17] => 11140 )