พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'11766' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22561,23707,9242,22426,24131,21025,23366,5217,5449,3370,24767,22092,10043,2997,3444,24130,4231,19750 Array ( [0] => 22561 [1] => 23707 [2] => 9242 [3] => 22426 [4] => 24131 [5] => 21025 [6] => 23366 [7] => 5217 [8] => 5449 [9] => 3370 [10] => 24767 [11] => 22092 [12] => 10043 [13] => 2997 [14] => 3444 [15] => 24130 [16] => 4231 [17] => 19750 )