พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'11766' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6744,8896,21918,19859,7818,20066,24085,6443,9970,15790,11198,9425,15581,5685,5486,19696,3846,21689 Array ( [0] => 6744 [1] => 8896 [2] => 21918 [3] => 19859 [4] => 7818 [5] => 20066 [6] => 24085 [7] => 6443 [8] => 9970 [9] => 15790 [10] => 11198 [11] => 9425 [12] => 15581 [13] => 5685 [14] => 5486 [15] => 19696 [16] => 3846 [17] => 21689 )