สินค้าหมด

.

450 BAHT
550 BAHT

Minori Chihara's new single is the special outro theme song and insert song for "Full Metal Panic! Invisible Victory", a TV anime series where Minori plays the voice of Nami. Features audio drama "Odoru Very Merry Christmas" theme song, "Sacrifice for Dear", three songs and three instrumental ver. of each song. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'11762' and ( pcharacter='114' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,757,17791,17789,16181,18655,16805,756,16799,754,12806,12808,12805,17790,1197,13591,762,19861,1195 Array ( [0] => 757 [1] => 17791 [2] => 17789 [3] => 16181 [4] => 18655 [5] => 16805 [6] => 756 [7] => 16799 [8] => 754 [9] => 12806 [10] => 12808 [11] => 12805 [12] => 17790 [13] => 1197 [14] => 13591 [15] => 762 [16] => 19861 [17] => 1195 )