สินค้าหมด

750 BAHT
1250 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'1176' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4277,4283,11579,3087,4278,14164,18649,2051,9276,2939,18307,3138,10748,10749,22439,21959,22856,8137 Array ( [0] => 4277 [1] => 4283 [2] => 11579 [3] => 3087 [4] => 4278 [5] => 14164 [6] => 18649 [7] => 2051 [8] => 9276 [9] => 2939 [10] => 18307 [11] => 3138 [12] => 10748 [13] => 10749 [14] => 22439 [15] => 21959 [16] => 22856 [17] => 8137 )