สินค้าเหลือน้อย

.

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11759' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20999,9766,11630,21343,17426,17848,18216,17428,22410,14447,25314,21798,17432,11007,21341,17423,1763,1397 Array ( [0] => 20999 [1] => 9766 [2] => 11630 [3] => 21343 [4] => 17426 [5] => 17848 [6] => 18216 [7] => 17428 [8] => 22410 [9] => 14447 [10] => 25314 [11] => 21798 [12] => 17432 [13] => 11007 [14] => 21341 [15] => 17423 [16] => 1763 [17] => 1397 )