พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'11758' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24579,22038,24649,25333,15778,17407,2255,24402,6453,5798,11880,22542,5674,3277,2753,14110,3886,19746 Array ( [0] => 24579 [1] => 22038 [2] => 24649 [3] => 25333 [4] => 15778 [5] => 17407 [6] => 2255 [7] => 24402 [8] => 6453 [9] => 5798 [10] => 11880 [11] => 22542 [12] => 5674 [13] => 3277 [14] => 2753 [15] => 14110 [16] => 3886 [17] => 19746 )