พรีออเดอร์

1,650 BAHT
1800 BAHT
พรีออเดอร์

Limited edition comes with a Blu-ray.

q select pid from dex_product where pid<>'11757' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22130,14679,9127,11217,15767,19860,21330,484,22758,4959,10669,22883,2680,19396,11234,12457,23754,7125 Array ( [0] => 22130 [1] => 14679 [2] => 9127 [3] => 11217 [4] => 15767 [5] => 19860 [6] => 21330 [7] => 484 [8] => 22758 [9] => 4959 [10] => 10669 [11] => 22883 [12] => 2680 [13] => 19396 [14] => 11234 [15] => 12457 [16] => 23754 [17] => 7125 )