พรีออเดอร์

1,650 BAHT
1800 BAHT
พรีออเดอร์

Limited edition comes with a Blu-ray.

q select pid from dex_product where pid<>'11757' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20122,8280,19087,23777,10957,18601,6266,15961,8276,5782,6192,2854,14609,3643,1095,17494,6793,20304 Array ( [0] => 20122 [1] => 8280 [2] => 19087 [3] => 23777 [4] => 10957 [5] => 18601 [6] => 6266 [7] => 15961 [8] => 8276 [9] => 5782 [10] => 6192 [11] => 2854 [12] => 14609 [13] => 3643 [14] => 1095 [15] => 17494 [16] => 6793 [17] => 20304 )