สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

w/ZAKU Bazooka, Heat Hawk, ZAKU Machine Gun, Rifle Holding Hand (Right), Flat Palm (Left), Pilot Figure (Standing), Realistic Decal

Head Parts:
3 types of head parts enclosed. Normal type and stabilizer type commander machine antenna and a normal soldier head part.

Variations of hand parts:
Right hand with riffle holding pose and flat out left hand palm is newly added.

/
q select pid from dex_product where pid<>'1174' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6173,20152,14667,10543,2048,21440,10295,5857,14493,9523,9162,14488,8618,20850,7364,8307,9248,13050 Array ( [0] => 6173 [1] => 20152 [2] => 14667 [3] => 10543 [4] => 2048 [5] => 21440 [6] => 10295 [7] => 5857 [8] => 14493 [9] => 9523 [10] => 9162 [11] => 14488 [12] => 8618 [13] => 20850 [14] => 7364 [15] => 8307 [16] => 9248 [17] => 13050 )