สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
1250 BAHT
add to cart

w/ZAKU Bazooka, Heat Hawk, ZAKU Machine Gun, Rifle Holding Hand (Right), Flat Palm (Left), Pilot Figure (Standing), Realistic Decal

Head Parts:
3 types of head parts enclosed. Normal type and stabilizer type commander machine antenna and a normal soldier head part.

Variations of hand parts:
Right hand with riffle holding pose and flat out left hand palm is newly added.

/
q select pid from dex_product where pid<>'1174' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8627,4557,4334,8547,3081,3948,21442,7249,22993,20050,7471,20847,10298,13100,13243,3399,20807,20818 Array ( [0] => 8627 [1] => 4557 [2] => 4334 [3] => 8547 [4] => 3081 [5] => 3948 [6] => 21442 [7] => 7249 [8] => 22993 [9] => 20050 [10] => 7471 [11] => 20847 [12] => 10298 [13] => 13100 [14] => 13243 [15] => 3399 [16] => 20807 [17] => 20818 )