สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11715' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9673,770,1158,4128,771,4781,4253,10023,7791,13003,13001,9268,1165,4251,3955,1162,3217,4126 Array ( [0] => 9673 [1] => 770 [2] => 1158 [3] => 4128 [4] => 771 [5] => 4781 [6] => 4253 [7] => 10023 [8] => 7791 [9] => 13003 [10] => 13001 [11] => 9268 [12] => 1165 [13] => 4251 [14] => 3955 [15] => 1162 [16] => 3217 [17] => 4126 )