สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11715' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11518,12998,3590,7791,1155,4125,1166,10023,10068,3065,20902,4126,1018,1163,2337,3955,4129,10069 Array ( [0] => 11518 [1] => 12998 [2] => 3590 [3] => 7791 [4] => 1155 [5] => 4125 [6] => 1166 [7] => 10023 [8] => 10068 [9] => 3065 [10] => 20902 [11] => 4126 [12] => 1018 [13] => 1163 [14] => 2337 [15] => 3955 [16] => 4129 [17] => 10069 )