สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11709' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11707,6224,6484,4750,8393,8395,6219,8392,7839,6211,6235,8361,3686,8394,4761,5693,5516,9411 Array ( [0] => 11707 [1] => 6224 [2] => 6484 [3] => 4750 [4] => 8393 [5] => 8395 [6] => 6219 [7] => 8392 [8] => 7839 [9] => 6211 [10] => 6235 [11] => 8361 [12] => 3686 [13] => 8394 [14] => 4761 [15] => 5693 [16] => 5516 [17] => 9411 )