สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11709' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7839,6235,5516,8393,6483,4750,8392,9411,11707,6224,6217,8361,4761,6211,8395,5693,8394,3686 Array ( [0] => 7839 [1] => 6235 [2] => 5516 [3] => 8393 [4] => 6483 [5] => 4750 [6] => 8392 [7] => 9411 [8] => 11707 [9] => 6224 [10] => 6217 [11] => 8361 [12] => 4761 [13] => 6211 [14] => 8395 [15] => 5693 [16] => 8394 [17] => 3686 )