สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11709' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4761,5516,8361,8392,5693,6235,7839,9411,6217,6483,6484,8393,4750,8395,8394,6224,6211,3686 Array ( [0] => 4761 [1] => 5516 [2] => 8361 [3] => 8392 [4] => 5693 [5] => 6235 [6] => 7839 [7] => 9411 [8] => 6217 [9] => 6483 [10] => 6484 [11] => 8393 [12] => 4750 [13] => 8395 [14] => 8394 [15] => 6224 [16] => 6211 [17] => 3686 )