สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11709' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8361,8394,6224,8395,3686,8392,9411,4750,6217,5693,6211,7839,4761,5516,6484,6235,6219,8393 Array ( [0] => 8361 [1] => 8394 [2] => 6224 [3] => 8395 [4] => 3686 [5] => 8392 [6] => 9411 [7] => 4750 [8] => 6217 [9] => 5693 [10] => 6211 [11] => 7839 [12] => 4761 [13] => 5516 [14] => 6484 [15] => 6235 [16] => 6219 [17] => 8393 )