สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11709' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4761,9411,6219,5693,5516,3686,8361,7839,6211,8393,8392,6217,6483,6484,6224,6235,8395,11707 Array ( [0] => 4761 [1] => 9411 [2] => 6219 [3] => 5693 [4] => 5516 [5] => 3686 [6] => 8361 [7] => 7839 [8] => 6211 [9] => 8393 [10] => 8392 [11] => 6217 [12] => 6483 [13] => 6484 [14] => 6224 [15] => 6235 [16] => 8395 [17] => 11707 )