สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11709' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6217,9411,6224,6484,8392,8394,11707,6483,5516,7839,4750,8393,4761,6211,6219,3686,5693,8395 Array ( [0] => 6217 [1] => 9411 [2] => 6224 [3] => 6484 [4] => 8392 [5] => 8394 [6] => 11707 [7] => 6483 [8] => 5516 [9] => 7839 [10] => 4750 [11] => 8393 [12] => 4761 [13] => 6211 [14] => 6219 [15] => 3686 [16] => 5693 [17] => 8395 )