สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11709' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3686,7839,6484,6235,11707,6211,6219,6224,5693,8394,8392,6483,4750,8393,9411,8395,4761,5516 Array ( [0] => 3686 [1] => 7839 [2] => 6484 [3] => 6235 [4] => 11707 [5] => 6211 [6] => 6219 [7] => 6224 [8] => 5693 [9] => 8394 [10] => 8392 [11] => 6483 [12] => 4750 [13] => 8393 [14] => 9411 [15] => 8395 [16] => 4761 [17] => 5516 )