สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11707' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5693,8392,3686,11709,6211,8361,4750,8395,6224,8394,6217,5516,6219,6235,8393,4761,6483,6484 Array ( [0] => 5693 [1] => 8392 [2] => 3686 [3] => 11709 [4] => 6211 [5] => 8361 [6] => 4750 [7] => 8395 [8] => 6224 [9] => 8394 [10] => 6217 [11] => 5516 [12] => 6219 [13] => 6235 [14] => 8393 [15] => 4761 [16] => 6483 [17] => 6484 )