สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11707' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6224,11709,6235,8394,3686,6219,5693,6484,8393,5516,9411,6211,6217,8392,7839,4750,6483,8395 Array ( [0] => 6224 [1] => 11709 [2] => 6235 [3] => 8394 [4] => 3686 [5] => 6219 [6] => 5693 [7] => 6484 [8] => 8393 [9] => 5516 [10] => 9411 [11] => 6211 [12] => 6217 [13] => 8392 [14] => 7839 [15] => 4750 [16] => 6483 [17] => 8395 )