สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11707' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7839,6224,5516,8395,9411,8361,6484,3686,4761,8392,6483,6217,6219,8394,5693,11709,6211,6235 Array ( [0] => 7839 [1] => 6224 [2] => 5516 [3] => 8395 [4] => 9411 [5] => 8361 [6] => 6484 [7] => 3686 [8] => 4761 [9] => 8392 [10] => 6483 [11] => 6217 [12] => 6219 [13] => 8394 [14] => 5693 [15] => 11709 [16] => 6211 [17] => 6235 )