สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11707' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5693,6235,9411,8361,8395,6219,11709,4750,8394,7839,6224,5516,6211,3686,4761,6483,8393,8392 Array ( [0] => 5693 [1] => 6235 [2] => 9411 [3] => 8361 [4] => 8395 [5] => 6219 [6] => 11709 [7] => 4750 [8] => 8394 [9] => 7839 [10] => 6224 [11] => 5516 [12] => 6211 [13] => 3686 [14] => 4761 [15] => 6483 [16] => 8393 [17] => 8392 )