สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11707' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3686,6217,4761,8392,9411,6483,7839,6211,8395,11709,6235,6484,5516,5693,6219,4750,8394,8393 Array ( [0] => 3686 [1] => 6217 [2] => 4761 [3] => 8392 [4] => 9411 [5] => 6483 [6] => 7839 [7] => 6211 [8] => 8395 [9] => 11709 [10] => 6235 [11] => 6484 [12] => 5516 [13] => 5693 [14] => 6219 [15] => 4750 [16] => 8394 [17] => 8393 )