สินค้าหมด

700 BAHT
900 BAHT

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1161' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,775,2337,5185,1015,9520,1165,3590,3957,3217,3594,20901,20900,4116,19359,9624,20902,4987,13002 Array ( [0] => 775 [1] => 2337 [2] => 5185 [3] => 1015 [4] => 9520 [5] => 1165 [6] => 3590 [7] => 3957 [8] => 3217 [9] => 3594 [10] => 20901 [11] => 20900 [12] => 4116 [13] => 19359 [14] => 9624 [15] => 20902 [16] => 4987 [17] => 13002 )