มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11521' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17930,11573,6174,23180,21405,6441,20818,22553,21209,10098,21441,3399,20896,1173,6722,4544,13047,10016 Array ( [0] => 17930 [1] => 11573 [2] => 6174 [3] => 23180 [4] => 21405 [5] => 6441 [6] => 20818 [7] => 22553 [8] => 21209 [9] => 10098 [10] => 21441 [11] => 3399 [12] => 20896 [13] => 1173 [14] => 6722 [15] => 4544 [16] => 13047 [17] => 10016 )