มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11521' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8619,8974,7070,8549,21821,8580,9952,10298,9289,19297,5977,10543,11742,8606,24993,6850,6174,22445 Array ( [0] => 8619 [1] => 8974 [2] => 7070 [3] => 8549 [4] => 21821 [5] => 8580 [6] => 9952 [7] => 10298 [8] => 9289 [9] => 19297 [10] => 5977 [11] => 10543 [12] => 11742 [13] => 8606 [14] => 24993 [15] => 6850 [16] => 6174 [17] => 22445 )