มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11521' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13137,3404,4293,9248,6722,8638,9283,21209,16151,9240,5515,8549,4991,6849,8579,10746,8855,6441 Array ( [0] => 13137 [1] => 3404 [2] => 4293 [3] => 9248 [4] => 6722 [5] => 8638 [6] => 9283 [7] => 21209 [8] => 16151 [9] => 9240 [10] => 5515 [11] => 8549 [12] => 4991 [13] => 6849 [14] => 8579 [15] => 10746 [16] => 8855 [17] => 6441 )