มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11521' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20843,20806,11420,3400,4989,4679,23530,4291,9290,9952,5515,9829,23720,19121,1172,8547,14667,21561 Array ( [0] => 20843 [1] => 20806 [2] => 11420 [3] => 3400 [4] => 4989 [5] => 4679 [6] => 23530 [7] => 4291 [8] => 9290 [9] => 9952 [10] => 5515 [11] => 9829 [12] => 23720 [13] => 19121 [14] => 1172 [15] => 8547 [16] => 14667 [17] => 21561 )