มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11521' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24914,13050,9162,7070,7471,22853,23054,5971,10301,8549,14143,8382,9952,3097,25269,6853,8547,14488 Array ( [0] => 24914 [1] => 13050 [2] => 9162 [3] => 7070 [4] => 7471 [5] => 22853 [6] => 23054 [7] => 5971 [8] => 10301 [9] => 8549 [10] => 14143 [11] => 8382 [12] => 9952 [13] => 3097 [14] => 25269 [15] => 6853 [16] => 8547 [17] => 14488 )